"Met intervisie haal je de expertise niet in huis maar uit je team"

Anke Lommen

Intervisie

Intervisie is een gestructureerde en collegiale vorm van kennisdeling en reflectie waarbij professionals samenwerken om hun individuele en gezamenlijke prestaties te verbeteren. Intervisie zorgt niet alleen voor een betere kwaliteit, maar zorgt ook voor meer motivatie, inspiratie en verbinding binnen het team. Ongeacht je vakgebied, ervaring of beroep, intervisie biedt een platform voor het bespreken van uitdagingen, delen van inzichten en het ontwikkelen van effectievere oplossingen. Niet door expertise in te kopen, maar juist door de expertise en ervaring binnen je eigen team in te zetten.

Resultaten

Lerende organisaties over de hele wereld zetten intervisie in om te groeien en zichzelf te verbeteren. Nu, maar ook al een aantal jaren geleden. Een voorbeeld hiervan is Japan. In Japan werd in de jaren 50 Kai-Zen toegepast wat niets minder betekent dan: “Het morgen beter doen dan vandaag”. Aan het eind van iedere productie dag kwamen groepjes arbeiders bij elkaar om in kwaliteitscirkels te overleggen. Een systeem dat onvermijdelijk zorgde voor een hogere productie.

Resultaten van intervisie zijn:

  • Je leert van elkaars kennis en ervaring.
  • Jij krijgt praktische en concrete oplossingen voor je dagelijkse praktijk.
  • Je creëert een open sfeer waar met en van elkaar geleerd kan worden.
  • Je leert waar je invloed op hebt en hoe je tot verandering komt.
  • Het wordt een gewoonte om jezelf lerend op te stellen.
  • Iedereen wordt gehoord en gezien.
  • Teamleden nemen meer verantwoording, ook voor elkaar.
  • Mensen zijn sociale wezens, door doelen en acties uit te spreken naar de groep en hierin steun te ervaren pakken we sneller door en willen we ons aan onze afspraken houden.
  • Je ontvangt advies en oplossingen waar je in de praktijk écht iets aan hebt omdat de andere deelnemers in dezelfde branche en bedrijf werken.

 Hoe ziet een intervisie eruit?

Intervisie is een leergesprek tussen 4 tot 12 professionals om te leren van vraagstukken en successen uit de dagelijkse praktijk. Je zet intervisie in de praktijk in om inzicht te krijgen en invloed uit te oefenen op het eigen handelen. Je wilt iets veranderen, verbeteren of uitbreiden. Intervisie vindt meestal 1 tot 2 keer per maand plaats en neemt per bijeenkomst 1,5 tot 2 uur in beslag. Elke intervisie heeft een intervisor. Hij of zij zorgt dat iedereen actief betrokken wordt en zich houdt aan de kaders van intervisie. 

Bij de start van de intervisie brengt iedereen een casus of hulpvraag in. Dit zijn situaties waarbij je zelf niet tot een (bevredigend) antwoord komt of omdat er hoge emoties spelen. In de tweede stap kiest de groep gezamenlijk welke casus prioriteit heeft om te onderzoeken en aan te pakken. Mijn ervaring is dat het meer regel dan uitzondering is dat er gezamenlijke thema’s zijn die in een groep spelen. Dat is mooi. Zo kan één casus meerdere personen helpen. Het mooie aan intervisie is dat niet alleen de inbrenger leert, ook de andere teamleden leren er van omdat het over hun dagelijkse praktijk gaat. De volgende bijeenkomst wordt terug gekomen op deze intervisie om zo vorderingen en vragen bij te houden. 

Na afloop wordt er geëvalueerd zodat niet alleen de vraagsteller, maar ook de overige deelnemers kunnen aangeven welke inzichten ze gekregen hebben en wat ze hier de dag erna mee kunnen gaan doen. Tot slot is het raadzaam om de inbrenger een reflectie te laten schrijven.

Meer weten?

Download het gratis e-book dat Anke schreef als inspiratieboek voor de teams waar ze mee werkt.

 Anke als Intervisor

Train in 6 tot 8 bijeenkomsten intervisie in met hulp van Anke om vervolgens zelfstandig verder te kunnen

Ondanks dat dit e-book behoorlijk wat handvaten geeft is bij het implementeren van intervisie het raadzaam om een ervaren intervisor zoals Anke in te zetten. Ze heeft een extra antenne voor het gevoel van veiligheid, leert het team goede vragen te stellen en de structuur waar te borgen. Ze zorgt dat de nadruk op leren en ontdekken ligt en niet op debatteren, klagen of discussiëren. Ze heeft kennis van de werkvormen en hoe ze deze op het juiste moment kan inzetten.

Anke bewaakt het proces en leert de deelnemers vaardigheden aan waardoor het team na verloop van tijd zelfstandig met intervisie verder kan.

Anke’s stijl staat bekend als; veilig, warm, eerlijk, humorvol en constructief. Ik zie wat anderen niet zeggen, maar waar wel aandacht voor nodig is om in beweging te komen.

Wil je weten wat ze specifiek voor jullie team kan betekenen? Plan een kennismakingsgesprek.

Vragen? Mooi! Laat hier dan een bericht achter.

10 + 4 =

Neem contact op:

Anke Lommen – van Bergen

Oude Venloseweg 68
5941 HG Velden

06 183 570 28

Anke@blikopverbinding.nl

KvK: 69143501

BTW: NL001839596B57

Chat openen
1
Wil je contact?
Scan de code
Hallo! Zeg het maar :)