De Klachtenprocedure van Blik

BLIK beschouwt klachten als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Om je te verzekeren van een goede afhandeling van je klacht, heeft BLIK een duidelijke klachtenprocedure. We vinden het belangrijk dat jij jouw klacht kenbaar kunt maken.

Wanneer je ontevreden bent over bepaalde zaken tijdens het scholings-, trainings- of coaching traject en je hebt een klacht, die niet na extra toelichting en/of een correctie kan worden verholpen dan kun je dit melden bij Anke Lommen. Een klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Deze zal je vragen de klacht op schrift te stellen waarbij je de volgende gegevens vermeld:

  • Voornaam & achternaam
  • Bedrijf (i.v.t.)
  • Adres
  • Postcode
  • Plaats
  • Telefoonnummer
  • Email
  • Onderwerp
  • Gevolgde opleiding/training en/of coaching incl. data.
  • Omschrijving van uw klacht

Na ontvangst van jouw klacht ontvangt je een ontvangstbevestiging waarin je wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen wij verwachten je klacht op te kunnen lossen. We streven er naar om dit binnen 14 werkdagen op te lossen. als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen wordt je hiervan binnen 14 kalenderdagen in kennis gesteld waarbij de uitstel wordt toegelicht en wordt een indicatie gegeven wanneer we verwachten uitsluitsel te kunnen geven. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn over jouw klacht dan wordt er contact met je opgenomen. Uitgangspunt is dat de klacht zo snel mogelijk wordt beantwoord. We streven ernaar dat de klacht binnen één maand naar tevredenheid is afgewikkeld.

Op basis van de verzamelde informatie wordt een uitspraak gedaan. Je ontvangt deze binnen de afgesproken tijd. In deze uitspraak staan voorgestelde oplossing(en) of de te nemen maatregel(en) vermeld.

Wanneer je het oneens bent met de uitspraak kun jij binnen één maand schriftelijk bezwaar indienen bij Anke Lommen. Je wordt dan uitgenodigd om je bezwaar toe te lichten.

Binnen één maand ontvang jij een schriftelijk bericht over de uitspraak n.a.v. dit gesprek.

Is de klacht dan nog steeds niet naar tevredenheid afgehandeld, dan is het mogelijk deze voor te leggen aan een onafhankelijke mediator: Anne-Marie Goossens van Confiance Advies. Zij is geregistreerd mediator in het kwaliteitsregister van de MFN (mediators federatie Nederland). Haar contactgegevens zijn terug te vinden op haar website. Het oordeel van deze mediator is bindend voor BLIK, eventuele consequenties worden door BLIK snel afgehandeld.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd in een logboek waarin de datum, de klacht, de contactmomenten en samenvattingen van deze contactmomenten worden vastgelegd. Dit logboek wordt bewaard voor de duur van 24 maanden.

Chat openen
1
Tijd voor een persoonlijke berichtje?
Scan de code
Hallo! Wat fijn dat je hier bent? Kan ik je ergens mee van dienst zijn?