PRIVACYVERKLARING VAN BLIK

Body Language Insight en Knowledge (BLIK) doet er alles aan om uw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te behouden. Daarom houdt BLIK zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt voor als u de website https://www.blikopverbinding.nl bezoekt en/of deelneemt aan een van de trainingen, coaching, consulten, lezingen of anderen diensten afneemt die BLIK aanbiedt .

Body Language Insight Knowledge, gevestigd aan de Oude Venloseweg 68, 5941HG Velden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze verklaring wordt uitgelegd hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Lees deze verklaring goed door dan weet u wat er met uw gegevens gebeurt. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met: Anke Lommen is de Functionaris Gegevensbescherming van Bodylanguage Insight Knowledge zij is te bereiken via anke@blikopverbinding.nl

CONTACTGEGEVENS:

Body Language Insight Knowledge

t.a.v. Anke Lommen

www.blikopverbinding.nl

Oude Venloseweg 68

5941HG Velden

+31 618357028

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Body Language Insight Knowledge verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Deze privacyverklaring geldt voor het verzamelen van persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, zoals contactgegevens.

Persoonsgegevens die Body Language Insight Knowledge verzameld en met welk doel:

 • Voor- en achternaam:Voor een persoonlijke benadering en juiste contactgegevens
 • Geboortedatum: Om uw leeftijd te bepalen en of u 16 jaar of ouder bent.
 • Adresgegevens: Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Telefoonnummer: U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of u een voorstel te kunnen maken.
 • E-mailadres:
  • U te kunnen mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld. U kunt zich hier makkelijk voor afmelden door gebruik te maken van de link onder aan de nieuwsbrief en/of reclamefolder.
  • Verzenden van informatie over het product dat u afneemt of interesse in heeft. Via de mail worden geen persoonlijke dossiers gestuurd, dit gebeurt in binnen de veilige omgeving van Dropbox.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Bankrekeningnummer:Het afhandelen van uw betaling
 • BTW-nummer: Bodylanguage Insight Knowledge verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens: Body Language Insight en Knowledge biedt geen lichamelijke gezondheidszorg aan. Vragen over uw gezondheid is enkel een voorzorgsmaatregel en kan een reden zijn om u door te sturen naar een specialist.
 • Levensgeschiedenis: Gerelateerd aan het doel dat u tijdens coaching wenst te behalen worden er vragen gesteld en vastgelegd over uw levensloop en loopbaan.
 • Overige persoonsgegevensdie u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie, in gesprek en telefonisch

 

GEGEVENS VAN PERSONEN JONGER DAN 16 JAAR

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via anke@blikopverbinding.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

TIJDSDUUR BEWAREN VAN GEGEVENS:

Body Language Insight Knowledge bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of wat wettelijk verwacht wordt.

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Body Language Insight Knowledge neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met anke@blikopverbinding.nl. Body Language Insight Knowledge heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • De website wordt beveiligd met Akismet Anti-spam
 • Persoonsgegevens op papier of op stick worden achter slot bewaard
 • Digitale gegevens worden bewaard binnen de beveiligde omgeving van dropbox
 • Dossiers worden verzonden via een persoonlijke beveiligde dropboxlink
 • Derden ondertekenen een bewerkersovereenkomst

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Body Language Insight Knowledge verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bodylanguage Insight Knowledge blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief geeft u toestemming dat  www.Mailchimp.com uw gegevens ontvangt. Mailchimp verwerkt de gegevens om mailing, opgesteld door BLIK, te kunnen versturen en te zien wat ontvangers ermee doen. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief blijven uw gegevens alsnog bewaard. Elk half jaar wordt de lijst opgeschoond en uitgeschreven contacten verwijderd. Wilt u graag direct verwijderd worden dan kunt u een mail sturen naar anke@blikopverbinding.nl en zal binnen 2 werkdagen alle gegevens verwijderd worden.

 

GEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS WEBSITE

Body Language Insight Knowledge analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Op https://www.blikopverbinding.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Als uw browser, uw IP-adres, gebruikersnaam, tijdstip van opvraging meestuurt dan worden deze gebruikt voor statistieken die helpen m de website gebruiksvriendelijker te maken. Tevens wordt zo bijgehouden hoe vaak de site bezocht wordt, maar niet door wie. De gegevens worden zoveel mogelijk anoniem gemaakt. Hierbij maakt Body Language Insight & knowledge gebruik van Google analytics en mondsterinsights binnen het WordPress programma.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Body Language Insight Knowledge gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of we uw naam, uw e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

SOCIALMEDIADEELKNOPPEN OP DE WEBSITE

Op onze website staan knoppen van van Social media kanalen zoals: Facebook, Twitter, Pinterest, whatsapp, skype, mail en Linkedin. Met deze knoppen kunnen bijvoorbeeld pagina’s worden gedeeld op social media. Social media verzamelen via de code van deze knoppen informatie. Wij hebben daar geen invloed op. Met deze cookies maken social media het mogelijk voor adverteerders om jou te vinden. Lees hiervoor de privacyverklaring en verwerking van cookies bij de desbetreffende aanbieders..

 

REACTIES OP DE WEBSITE

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.

 

INGESLOTEN INHOUD VAN ANDERE WEBSITES OP DE WEBSITE

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bodylanguage Insight Knowledge en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar anke@blikopverbinding.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Body Language Insight Knowledge wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Chat openen
1
Tijd voor een persoonlijke berichtje?
Scan de code
Hallo! Wat fijn dat je hier bent? Kan ik je ergens mee van dienst zijn?